K poskytování služeb využíváme cookies. Procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací.

zavřít
Můžete začít psát.
Výsledky hledání se objeví zde.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost PURGURU s.r.o., IČ: 09777202 zpracovává Vaše osobní údaje pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení a nabídek, a to na základě tzv. oprávněného zájmu. Proti tomuto zpracování osobních údajů se můžete kdykoliv odvolat a vznést námitku. Obchodní sdělení Vám pak nebudou již dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost PURGURU s.r.o., IČ: 09777202, se sídlem Bohunická 403/55 a, Horní Heršpice, 619 00 Brno, zapsaná ve spisové C 120866 vedené u Krajského soudu v Brně (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující:

adresa pro doručování Termesivy 139, 580 01 Havlíčkův Brod

adresa elektronické pošty info@purguru.cz

telefon +420 605 22 09 22

1.3. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů – pana Pavla Hrdličku

1.4. Tato informační povinnost je plněna k osobním údajům zpracovávaným správcem, a to výlučně za účelem zasílání obchodních sdělení a na základě oprávněných zájmů správce. Tato informační povinnost se nevztahuje na zpracování osobních údaj, které je prováděné správcem za jiný účelem a na jiném právním základě. Pro tyto případy bude informační povinnost správcem plněna samostatně.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení správcem vůči Vaší osobě ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti“), pokud zákazník e-shopu PURGURU s.r.o. souhlasí u odeslání objednávky.

3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY SPRÁVCE

4.1. Udělili  jste správci souhlas se zasíláním obchodních sdělení Vaší osobě podle ustanovení §  7 odst. 2 zákona o některých službách informační společnosti či jste byl(a) zákazníkem správce ve smyslu ustanovení §  7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti a zároveň Vám správce poskytl při shromáždění Vašich osobních údajů možnost jasně, zřetelně, zdarma a jednoduchým způsobem nesouhlasit s využitím podrobností Vašeho elektronického kontaktu pro zasílání obchodních sdělení.

4.2. Při zasílání obchodních sdělení dodržuje správce obecně závazné právní předpisy, zejména ustanovení § 7 zákona o některých službách informační společnosti.

4.3. Bod 47 recitálu nařízení mimo jiné uvádí, že „zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu.“

4.4. Správce provedl posouzení, zda je možné zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, a také provedl nezbytný proporční test, kdy porovnával zájmy na Vaší ochraně se zájmy správce. Správce dospěl k závěru, že s ohledem na Váš předchozí souhlas se zasíláním obchodních sdělení či na předchozí naplnění předpokladů stanovených v ustanovení § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti a dále s ohledem na skutečnost, že z Vaší strany může kdykoliv dojít k odmítnutí dalšího zasílání obchodních sdělení Vaší osobě, se nejeví, že Vaše zájmy či základní práva a svobody vyžadující ochranu Vámi dobrovolně poskytnutých osobních údajů mají přednost před oprávněnými zájmy správce na zasílání obchodních sdělení.

4.5. Vzhledem k výše uvedenému, a i vzhledem skutečnosti, že z Vaší strany bylo možné důvodně očekávat zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, má správce za to, že právním základem zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení Vaší osobě je tak oprávněný zájem správce (čl. 1).

5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Vaše osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu 4 let od vzniku zaslání osobních údajů na základě zaslání Vaší potvrzené objednávky, nebo, poptávky. Avšak nejdéle do vznesení námitky proti zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení z Vaší strany, a to včetně uplatnění práv na výmaz Vašich osobních údajů.

6. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce a společnosti v seznamu partnerů.

6.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země do země mimo EU anebo mezinárodní organizaci.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

7.1. Za podmínek stanovených v tomto nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům a také právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování.

7.2. Pokud byste se domnívali, že zpracování Vašich osobních údajů bylo porušeno anebo je  porušováno, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Jestli vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Tím není dotčeno zpracovávání Vašich osobních údajů založené na jiném právním základě či k jinému účelu.