K poskytování služeb využíváme cookies. Procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací.

zavřít
Můžete začít psát.
Výsledky hledání se objeví zde.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následujícím dokumentu Vám přinášíme informace o zpracování osobních údajů naší společností PURGURU s.r.o.

Informace se týkají, jakým způsobem je nakládáno s osobními údaji na základě Vámi uděleného souhlasu či na základě právního základu pro zpracování osobních údajů.

1. Kdo bude vaše osobní údaje zpracovávat? 

Vaše osobní údaje zpracovává společnost PURGURU s.r.o., IČ: 09777202, se sídlem Bohunická 403/55 a, Horní Heršpice, 619 00 Brno, zapsaná ve spisové C 120866 vedené u Krajského soudu v Brně

2. Jaké informace a osobní údaje o našich zákaznících zpracováváme?

Údaje, které zpracováváme na základě souhlasu či právního základu jsou následující:

 • jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmy, IČ, případně DIČ a sídlo společnosti),
 • kontaktní údaje (zejména poštovní adresa, telefon a e-mailová adresa),
 • informace o využívání našich produktů a služeb včetně historie objednávek

3. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od klientů anebo případně z veřejných zdrojů (zejména Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík apod.). 

4. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje klientů?

Údaje našich zákazníků zpracováváme především při účel plnění uzavřených smluv. 

Dále kontaktní údaje našich zákazníků využíváme také za účelem zasílání obchodních sdělení, týkajících se pouze našich vlastních služeb. Jedná se o produkty nebo služby podobné těm, které jsme již zákazníkovi nabídli. Tyto kontakty můžeme pro zasílání použít tehdy, pokud adresát tento účel využití původně neodmítl.

Každý zákazník má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení, a to zasláním zprávy na e-mail info@purguru.cz .

Dále bychom chtěli informovat, že ne každá zpráva, kterou od nás zákazník dostane, je obchodním sdělením. V rámci poskytování a plnění dané služby je někdy třeba s uživateli i klienty komunikovat a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak, než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy obchodním sdělením nejsou. (Například se jedná o upozornění na změnu obchodních podmínek).

 

5. Jak osobní údaje zpracováváme?

Společnost PURGURU s.r.o., je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů.

Osobní údaje jsou nebo budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti a vedení společnosti PURGURU s.r.o., případně oprávněným zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Aktuální seznam našich zpracovatelů:

Název firmy                                   IČ                              Předmět spolupráce

IMPnet s.r.o.                              28351801                        Programátorské služby

Mgr. Petr Zaoral                        87325900                        IT podpora

Isotra a.s.                                    47679191                       Výrobce produktů a zajištění dopravy

Seznam.cz, a.s.                           26168685                       Remarketing

Google Ireland Limited              IE6388047V                  Remarketing

DPD CZ s.r.o.                             61329266                      Přepravní společnost

ČSAD Hodonín a.s.                    60747536                      Přepravní společnost

Česká pošta , s.p.                        47114983                      Přepravní společnost

Smartsupp                                   03668681                      Chat pro zákazníky e-shopu

Liako, spol. s r.o.                        25306171                       Zpracování účetnictví

Tomáš Zahradník                        00731447                       Marketingové práce pro eshop

LUXURY CZ, s.r.o.                    29303699                       Externí montážní firma – dodavatel

ISOparts s.r.o.                             06087442                       Výrobce a dodavatel

PROFOIL s.r.o.                          08062064                        Výrobce a dodavatel

Mgr. Michaela Procházková      05507375                        Advokátka společnosti

Hotjar                                                                                 Analytické nástroje

 

Více o zpracovávání osobních údajů ZDE.

 

 

6. Externí reklamní systémy

Naše webové stránky www.purguru.cz využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.“

Rovněž využíváme reklamní systém společnosti Google (Google AdWords). Prostřednictvím tohoto online systému je možné zobrazovat inzerenty v placených výsledcích vyhledávání.

7. Soubory Cookies

Naše webové stránky www.purguru.cz pro svou činnost využívají takzvané „cookies“. Web dále také používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované zejména společnostmi Google, Inc. (dále jen „Google“), Facebook Inc. nebo Automattic Inc. (dále spolu jako „jiné společnosti“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Jedná se o textové soubory, které slouží k měření návštěvnosti webu www.purguru.cz k přizpůsobení zobrazení webových stránek a pro cílení reklamy. Tyto soubory cookies odešle konkrétní navštívená stránka do Vašeho prohlížeče a umožní nám zaznamenat informace o Vaší návštěvě, rozpoznat Vaše zařízení apod.

Zaškrtnutím souhlasu na webu udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google, jinými společnostmi a naší společností, a to způsobem pro účely uvedené níže.

Jaké cookies a pro jaké účely využíváme?

Naše webové stránky používají relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve Vašem zařízení do skončení doby jejich platnosti, nebo dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá web, jsou buď cookies první strany nebo cookies třetích stran.

 • Cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu. Jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies. Mohou být dočasné nebo trvalé.
 • Cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu. Tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro Vás reklamu na míru. Jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies.

Konkrétní využívané typy cookies a jejich účel:

 • Nezbytné cookies – tyto cookies umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí. Tyto cookies Vás nijak neidentifikují a nejedná se o osobní údaje.
 • Výkonnostní cookies – tyto cookies slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní a další obdobné informace).  Údaje získané těmito cookies jsou anonymní.
 • Funkční cookies – tyto cookies slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace a podobně. Prostřednictvím funkčních cookies může docházet k získávání a zpracování osobních údajů.
 • Cílené a reklamní cookies – tyto cookies slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně. Prostřednictvím reklamních cookies může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz a s poradci.

Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.
Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

8. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem a do doby, než pominou veškeré právní základy pro zpracování osobních údajů nebo do odvolání souhlasu. Po ukončení oprávnění pro zpracování osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, pro které není dle právních předpisů nutný Váš souhlas. 

9. Jak osobní údaje chráníme?

PURGURU s.r.o. přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně anebo v jiných právních předpisech, k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, nebo zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům a k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou u nás stále pod kontrolou elektronicky i fyzicky. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující ochranu dat.

K ochraně osobních údajů používáme tyto prvky pro zajištění bezpečnosti:

 • Šifrovanou komunikaci
 • Počítače, servery, síťové disky
 • Fyzické dokumenty pro ukládání osobních údajů máme uchovány v bezpečném prostředí
 • Veškerá naše úložiště jsou opatřena unikátními přístupovými hesly
 • Ve všech našich zařízeních máme nainstalované placené antiviry
 • Přístup k osobním údajům je udělen jen pracovníkům, či smluvním partnerům, kteří je potřebují k výkonu práce na principu „nutnosti“ Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
 • Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem.

Na vyžádání je společnost PURGURU s.r.o. povinna poskytnout osobní údaje zákazníkům státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, pokud je to nezbytné apod.). 

10. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, jestli osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány.  Pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme našim zákazníkům veškeré informace o zpracování těchto údajů, kde jsme v pozici správce. Žádost je možné zaslat
e-mailem na info@purguru.cz

Právo na opravu

Pokud zákazník zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny.

 Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné, nebo skončila daná archivační doba, automaticky se osobní údaje vymažou. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Zde je třeba podotknout, že se jedná o údaje, u nichž jsme v pozici správce. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

Právo na omezení zpracování

Subjekty údajů mají právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili, žádost je možné zaslat na e-mail na info@purguru.cz, pokud:

    I) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; nebo

    II) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; nebo

    III) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo

    IV) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo vznést námitku

Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že PURGURU s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat PURGURU s.r.o. o vysvětlení nebo požadovat, aby PURGURU s.r.o. odstranil tento vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo i likvidaci osobních údajů.

Nevyhoví-li PURGURU s.r.o. žádosti podle předchozí věty, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

11. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

PURGURU s.r.o., Termesivy 139, 580 01 Havlíčkův Brod

E-mail: info@purguru.cz

Tel: +420 605 22 09 22

 

12. Závěr

Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 23.12.2020. a jsou k dispozici on-line na internetových stránkách www.purguru.cz

Společnost PURGURU s.r.o. je oprávněna tyto Zásady v případě potřeby změnit.